Συμβουλές για τις φορολογικές δηλώσεις

Συμβουλές σχετικά με την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων του 2019, έδωσε σε μέλη των ΚΑΠΗ Καλαμαριάς ο Δημήτρης Πανοζάχος.

 

Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος