Καινοτομία και ανάπτυξη

Στο 14ο Πολυσυνέδριο Καινοτομία και Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The Met, συμμετείχε ο Δημήτρης Πανοζάχος. Πήρε μέρος στη συζήτηση για το νέο μοντέλο της σύγχρονης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.