Συμμετοχή στην ημερίδα Ευστάθεια: Ενημέρωση σε σύγχρονα εργασιακά θέματα

Για την αδήλωτη εργασία και τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης μίλησε ο Δημήτρης Πανοζάχος σε ημερίδα με θέμα τα σύγχρονα εργασιακά θέματα, την οποία διοργάνωσε το Skywalker.gr, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Πανοζάχος υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι η αδήλωτη εργασία αποτελεί μεγάλη «πληγή» για την Ελλάδα και ότι, με τόσο μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί.