Στην εκπομπή Focus Press στο ATLAS TV ,Φορολογικά μέτρα . Πρώτο σε ρυθμό ανάπτυξης το λ. Πειραιά. Μπουτάρης και το χρίσμα από τον Τσίπρα.

O κ. Πανοζάχος Δημήτρης στην εκπομπή Focus Press με τον Δημήτρη Βενιέρη στην τηλεόραση του ATLAS TV στις 25-5-2018.

Θέμα συζήτησης :Φορολογικά μέτρα . Πρώτο σε ρυθμό ανάπτυξης το λ. Πειραιά. 

Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος