Χρέη προς το Δημόσιο.Στην εκπομπή Focus Press στο ATLAS TV.

O κ. Πανοζάχος Δημήτρης στην εκπομπή Focus Press με τον Δημήτρη Βενιέρη στην τηλεόραση του ATLAS TV στις 8-6-18.

Θέμα συζήτησης : Χρέη προς το Δημόσιο.


Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος