Φορολογία και συντάξεις. Στην εκπομπή Focus Press στο ATLAS TV.

O κ. Πανοζάχος Δημήτρης στην εκπομπή Focus Press με τον Δημήτρη Βενιέρη στην τηλεόραση του ATLAS TV στις 15-6-18.

Θέμα συζήτησης : Φορολογία και συντάξεις .

Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος