10 Ετής επιμήκυνση και δόση 15 Δις με αυστηρή εποπτεία. Στην εκπομπή Focus Press στο ATLAS TV.

O κ. Πανοζάχος Δημήτρης στην εκπομπή Focus Press με τον Δημήτρη Βενιέρη στην τηλεόραση του ATLAS TV στις 22 6 18.

Θέμα συζήτησης: η 10 Ετής επιμήκυνση του χρέους και δόση 15 Δις με αυστηρή εποπτεία .

Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος