Κόκκινα καταναλωτικά δάνεια.Στην εκπομπή Focus Press Live στις 19-10-2018

O κ. Πανοζάχος Δημήτρης στην εκπομπή Focus Press με τον Δημήτρη Βενιέρη στην τηλεόραση του ATLAS TV στις 19-10-18.

Θέμα συζήτησης : Κόκκινα καταναλωτικά δάνεια.

Πανοζάχος Δημήτρης

Msc Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Σύμβουλος