Η επένδυση στη γνώση αποτελεί την απάντηση στην κρίση

Η επένδυση στη γνώση και στις προοπτικές της νέας γενιάς, είναι η απάντηση στην κρίση, και αυτό δείχνει να το αντιλαμβάνεται περισσότερο από όλους η ελληνική οικογένεια.

Η οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, με στόχο την ένταξη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, αποτελεί διαχρονικά τη μεγαλύτερη και συνεπέστερη επένδυση της ελληνικής κοινωνίας.

Είναι χρέος της Πολιτείας απέναντι στους νέους, αλλά και στους γονείς τους, να προσφέρει ένα αδιάφθορο και αντικειμενικό σύστημα ίσων ευκαιριών. Είναι αναγκαίο το εκπαιδευτικό σύστημα να προσφέρει πολύπλευρη μόρφωση, να εμπλουτίζεται με σύγχρονες αντιλήψεις και να έχει σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η επανεξέταση και η επανασύσταση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι μείζονος σημασίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να συνδεθεί με τα παραγωγικά μοντέλα οικονομικής ανασυγκρότησης, να είναι προσαρμοσμένη σε σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο και όχι να αντιμετωπίζεται με όρους προχειρότητας ή να εγκαταλείπεται. Ισοπεδωτικές αντιλήψεις, όπως η μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, χωρίς επαρκή αξιολόγηση, και αναχρονιστικές αντιλήψεις για την Παιδεία, στρεβλώνουν τις ευκαιρίες κοινωνικής κινητικότητας και ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης.

Η ανεργία ωθεί το δυναμικότερο και πιο καταρτισμένο τμήμα της κοινωνίας να μεταναστεύσει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. Το brain drain είναι μία σημαντικότατη απώλεια πόρων και δημιουργικού κεφαλαίου για τη χώρα και απαξιώνει την κρατική επένδυση στη μόρφωση. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να δεσμευτεί για ριζικές τομές στο εκπαιδευτικό σύστημα, την αναδιοργάνωσή του στηριζόμενη σε ένα οργανωμένο αναπτυξιακό μοντέλο και την ανασυγκρότηση της τεχνικής εκπαίδευσης.

Αντί επιλόγου, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους μαθητές που θα δοκιμαστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ καλή δύναμη στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που άοκνα στέκεστε δίπλα στους υποψηφίους και στηρίζετε την προσπάθειά τους. Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα μεγάλο βήμα αλλά δε θα είναι ούτε η τελευταία, ούτε και η πιο κρίσιμη δοκιμασία στη ζωή των υποψηφίων. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα μεγάλο μάθημα αξιοκρατικής διεκδίκησης των στόχων και ανεξαρτήτως αποτελέσματος οπλίζει τους νέους με εφόδια και συμπεράσματα για το μέλλον.

Δημοσιεύθηκε στο  https://thesseconomy.gr

Πανοζάχος Δημήτρης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Σύμβουλος
Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής