Τα βήματα για τη ρύθμιση των οφειλών στην Εφορία σε 120 δόσεις

Τα 14 βήματα που απαιτούνται,προκειμένου τα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους στην Εφορία, σε έως 120 δόσεις,

δίνει με άρθρο του στο thestival.gr ο οικονομολόγος Msc – φοροτεχνικός σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ορθολογισμός Α.Ε., Δημήτρης Πανοζάχος. Δίνει,ακόμα, απαντήσεις, σε επτά καίρια ερω τήματα, σχετικά με τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση,τις προϋποθέσεις υπαγωγής κ.ά.

 

1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

• Βεβαιωμένες οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2018

• Προαιρετικά μπορούν να υπαχθούν:

Και ήδη ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις),

Και οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

2. Υπάρχουν προϋποθέσεις υπαγωγής;

Ναι.

• Για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία 5ετία, δηλαδή από το φορολογικό έτος 2013 έως και το 2017, o Εκτός αν δεν ήταν υπόχρεος για κάποιο ή κάποια έτη, οπότε θα δηλώνει αυτό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

3. Σε πόσες δόσεις ρυθμίζονται τα χρέη;

• Ανάλογα με το εισόδημα, έως 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 €

4. Ποιοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται::

• Όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων ή του εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά τις 06.05.2019, 

• Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία, 

• Οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων ή που απαγορεύεται η ρύθμισή τους από άλλους νόμους (π.χ. Ε.Φ.Κ., Επιστροφή Επιδοτήσεων κλπ)

5. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

• Αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων.

• Αν δεν υποβληθούν οι προβλεπόμενες δηλώσεις εισοδήματος και Φ.Π.Α. σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός 3 μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους. 

• Αν κατά τη διάρκειά της δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν κατά νόμιμο τρόπο εντός 2μήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους οι οφειλές που θα γεννηθούν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα θα επέλθει και αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές που έχουν γεννηθεί από την αρχή του έτους εντός 2μήνου από την υπαγωγή στη ρύθμιση.

• Τη ρύθμιση θα χάνουν όποιοι υποπέσουν καθ’ υποτροπή στις φορολογικές παραβάσεις, ιδίως όσον αφορά τη μη έκδοση φορολογικών παραστατικών κλπ.

6. Έως πότε μπορεί να υπoβληθεί αίτηση ρύθμισης;

• Έως 28/6/2019

7. Που υποβάλλεται η αίτηση;

• Η αίτηση υποβάλλεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς μας taxis 

• Μόνο σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας διαδικτυακής υποστήριξης θα απαιτείται η παρουσία μας στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. (π.χ. Δ.Ο.Υ.).

• Συγκεκριμένα η αίτηση υποβάλλεται στις εφαρμογές τους gsis.gr στη διεύθυνση http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

Βήμα - Βήμα η ρύθμιση 

1. Πληκτρολογούμε www.gsis.gr

2. Στο ειδικό πλαίσιο (δεξιά επάνω) «my TAXISnet» εισερχόμαστε στο «Ο λογαριασμός μου» 

3. Πληκτρολογούμε τους προσωπικούς κωδικούς του «taxis» Όνομα Χρήστη & Κωδικός Πρόσβασης 

4. Εμφανίζεται η πρώτη «εικόνα» και επιλέγουμε από τα πεδία της επικεφαλίδας αυτό που γράφει «Εφαρμογές TAXISsnet»

5. Χαμηλά στην οθόνη εμφανίζεται το πεδίο «Ρύθμιση Οφειλών»

.ef1.jpg

6. Σε αυτό διαλέγουμε το υπό – πεδίο «Αίτηση ρύθμισης οφειλών Ν. 4611/2019» 

7. Η επόμενη οθόνη φέρει τίτλο «Υποβολή Αίτησης»

ef2.jpg

8. Στην επόμενη φόρμα που εμφανίζεται παρουσιάζονται όλες οι οφειλές που μπορούμε να ρυθμίσουμε.

Ειδικότερα εμφανίζονται:

ef3.jpg

Τα στοιχεία μας

 ef4.jpg

Ο πίνακας των χρεών που είναι για ρύθμιση

ef5.jpg

«Τσεκάρουμε» στο πεδίο «Επιλογή» τα χρέη που θέλουμε να ρυθμίσουμε 

ef6.jpg

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οφείλουμε σε περισσότερες της μια Δ.Ο.Υ τότε πρέπει η παραπάνω διαδικασία να γίνει ανά Δ.Ο.Υ που επιλέγεται στο προηγούμενο βήμα 

9. Πατάμε επόμενη σελίδα για να μεταφερθούμε στη φόρμα υπολογισμού των δόσεων.

ef7.jpg

10. Επιλέγουμε τις δόσεις που επιθυμούμε και πατάμε υπολογισμό δόσης.

ef8.jpg

Επιλέγοντας το τελευταίο «σκαλί» που χορηγεί έκπτωση στις προσαυξήσεις μόνο 10% μας προτείνει το σύστημα 120 δόσεις.

Αν επιλέξουμε άλλο «σκαλί» εκπτώσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στα «αριστερά», τότε δεξιά μας προτείνει τον ανάλογο αριθμό δόσεων. 

11. Πιέζουμε το «Υπολογισμός Ποσού Δόσης» και το σύστημα μας δίνει το ποσό της μηνιαίας δόσης.

ef9.jpg

12. Στην επόμενη οθόνη μας ζητά το σύστημα να συμπληρώσουμε την υπεύθυνη δήλωση 

ef10.jpg

13. Μετά τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης προβαίνουμε σε υποβολή της αίτησης

 ef11.jpg

14. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται: 

a. Οριστικό αποδεικτικό υποβολής με την ταυτότητα πληρωμής της οφειλής 

b. Εντός 3 εργάσιμων ημερών πρέπει να εξοφληθεί η πρώτη δόση

 

Δημοσιεύθηκε στο http://www.thestival.gr

Πανοζάχος Δημήτρης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός Σύμβουλος
Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής