Προχειρότητα υπουργικής απόφασης για ένταξη αγαθών και υπηρεσιών στο 23%

Υπουργική απόφαση καταδεικνύει την προχειρότητα με την οποία λαμβάνονται σημαντικές οικονομικής και φορολογικής φύσεως αποφάσεις. Δημιουργεί χάος και  ανασφάλεια στο χώρο της εστίασης,  που  αποτελεί  έναν σημαντικό  τομέα της ελληνικής οικονομίας  άρρηκτα συνδεδεμένο και με τη βαριά μας βιομηχανία τον τουρισμό.

Στην απόφαση αποτυπώνεται καθαρά  η  άποψη: … « αν δεν  είσαι σίγουρος  για το ΦΠΑ που πρέπει να  ισχύσει,  δε βαριέσαι βάλε 23% για να αποφύγεις τις επιπτώσεις».

Την επισήμανση αυτή έκανε το πρωί στον ANT1 RADIO 97,5, καλεσμένος του Κώστα Βαραγιάννη,  ο Δημήτρης Πανοζάχος  Οικονομολόγος- Φοροτεχνικός, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ. 

Ακολουθεί η σχετική υπουργική απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 05.08.2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1170

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά - `Αρθρο 34 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄01.07.2011).

....3. Με την περίπτωση στ΄ καταργείται η ένδειξη I πριν την περίπτωση 1 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος III, καθώς και η παράγραφος II του Κεφαλαίου αυτού και προστίθεται νέο Κεφάλαιο Γ΄ «Εξαιρέσεις από το Παράρτημα», οι διατάξεις του οποίου αναφέρονται σε αγαθά και υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, συνεπώς υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ.

Η παράγραφος 1 του νέου Κεφαλαίου Γ΄, επαναλαμβάνει τη διάταξη της καταργηθείσας παραγράφου II του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες», σύμφωνα με την οποία στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στα Κεφάλαια Α΄ και Β΄ του Παραρτήματος III ή για τα οποία υπάρχει αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στα Κεφάλαια αυτά, λόγω του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

*Δημοσιεύθηκε στο blog: taxalia.blogspot.com 01/09/11

http://taxalia.blogspot.com/2011/09/23_01.html


Πανοζάχος Δημήτρης

Οικονομολόγος- Φοροτεχνικός

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ

Συντονιστής Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας ΝΔ

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση