Η ελεγχόμενη χρεοκοπία εξαρτάται από τα πλεονάσματα στους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία;

Η ανικανότητα της κυβέρνησης είναι απρόβλεπτη. Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών ή καλύτερα ο εμφανιζόμενος ως “Υπουργός Σωτηρίας” χωρίς καμία ντροπή αναφέρεται σε "ελεγχόμενη χρεοκοπία".

Ο ίδιος ο σχεδιασμός του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος αποδεικνύει, ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί,  ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα δεδομένα της Ελληνικής Οικονομίας.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εξηγηθεί πως μετά από ένα έτος εφαρμογής του Μνημονίου που απέτυχε, συντάσσεται πρόγραμμα στο οποίο προβλέπεται ότι το 2015 το έλλειμμα της Ελληνικής Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί από τα πλεονάσματα που θα αποκτήσουν οι ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πουθενά δεν εξηγείται γιατί δεν προβλέπονται πλεονάσματα στην Κεντρική κυβέρνηση που εισπράττει και όλους τους φόρους που επιβάλλονται. Πουθενά δεν εξηγείται πως θα αποκτήσουν πλεονάσματα οι ΟΤΑ όταν στην Ελλάδα τα ίδια τα έσοδα τους είναι ελάχιστα.

Μήπως κατά τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος οι συντάκτες παρασύρθηκαν από άλλες χώρες όπου οι ΟΤΑ έχουν σημαντικά ίδια έσοδα; Σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται πως θα δεκαπλασιαστούν τα πλεονάσματα των ασφαλιστικών ταμείων από το 2011 έως το 2015.

Προβλέπεται από 1,7 δις το 2011 να αυξηθούν πάνω από 11,5 δις το 2015. Τέτοιες προβλέψεις είναι λογικό να μη δύναται να αποτελέσουν ανάχωμα στον ολισθηρό δρόμο που έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ την Ελληνική Οικονομία, πολύ περισσότερο αδυνατούν να προκαλέσουν ανάπτυξη.

Είναι εντυπωσιακό αλλά δυστυχώς άστοχο να προβλέπονται πλεονάσματα στους επιχορηγούμενους φορείς και όχι σε αυτόν που εισπράττει τους νέους δυσβάστακτους φόρους.

Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναφέρεται, πολύ δε περισσότερο να υποβάλει τους Έλληνες πολίτες σε καθεστώς χρεοκοπίας. Επιλεκτική ή μη.

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψη τους και μόνο οι εκλογές μπορούν να αποτελέσουν λύση.

 

Πανοζάχος Δημήτρης

Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΝΔ

Συντονιστής Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας ΝΔ

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση