Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Επανεκκίνηση της χώρας

zap

Η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας για την Επανεκκίνηση της χώρας, για ένα Συμβόλαιο Αξιοπρέπειας με το λαό, αποτελεί την πραγματική ΕΛΠΙΔΑ για το αύριο της πατρίδας.

Βήματα Επανεκκίνησης όπως της σημαντικής μείωσης των φορολογικών συντελεστών, αποτελούν ουσιαστικό εφόδιο για προσέκλυση νέων επενδύσεων για περιφέρειες όπως η Κεντρική Μακεδονία, που συνορεύει με χώρες χαμηλών φορολογικών συντελεστών.

Επεξεργασμένες αναπτυξιακές προτάσεις που θέτουν τον πρωτογενή τομέα στον πυρήνα του σχεδίου επιτρέπουν στην περιφέρειά μας – την Κεντρική Μακεδονία, να ελπίζει ότι θα ξαναγίνει μια από τις ατμομηχανές της Ελληνικής Οικονομίας και τα παιδιά της θα παύσουν να αναζητούν τον μέλλον τους στην μετανάστευση.

Πρωτοβουλίες για υποχρεωτική και άμεση ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων από το τραπεζικό σύστημα ενδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό της περιφέρειάς μας και περιορίζουν τη σύγχρονη κοινωνική μάστιγα που είναι η ανεργία.

Ενέργειες που στοχεύουν στην εντατικοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ενισχύουν την περιφερειακή ανάπτυξη και μειώνουν τις ενδοχώριες ανισότητες, καθώς το ΕΣΠΑ σχεδιάστηκε με το 80% των χρημάτων του να οδεύει προς την περιφέρεια.

Η πρωτοβουλία του Προέδρου της ΝΔ, να συμπεριλάβει στο πλαίσιο της Επανεκκίνησης και των Εξειδικευμένων Προγραμμάτων το 1Χ13 ( ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ανά περιφέρεια), επιβεβαιώνει την πολιτική του επιλογή να απευθύνεται και να σχεδιάζει για όλους τους Έλληνες, όπου και αν κατοικούν.

Ο πρόεδρος της ΝΔ με την πρόταση του «ΖΑΠΠΕΙΟ ΙΙ», επιβεβαίωσε ότι γνωρίζει καλά ποια είναι τα προβλήματα της χώρας και επεσήμανε ότι καμιά λύση δεν μπορεί να δοθεί χωρίς «επένδυση» στην περιφέρεια.

 

Πανοζάχος Δημήτρης

Μέλος της Ε.Γ της ΝΔ

Συντονιστής Κεντρικής Μακεδονίας της ΝΔ

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση