Φορολογικά Πολύτιμες Φέτος και οι αποσβέσεις των παγίων

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Σωματείου η Ένωση Καπνοπωλών & Ενοικ. Περιπτέρων Μακεδονίας, τεύχος Δεκέμβριος 2013.

  TOBACCO-DEK13