«ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο EURO, στις 06-04-2013

tn

Όσο μεγαλύτερο είναι το κράτος τόσο μεγαλύτερες οι πληγές της διαφθοράς, γι αυτό το κράτος πρέπει να είναι περιορισμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εστίες τις διαφθοράς είναι γύρω από τις προμήθειες του κράτους. Σ’ αυτό έχει μεγάλη ευθύνη η αριστερή αντίληψη κρατισμού που δημιούργησαν και οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι (εκφραστές αριστερής αντίληψης) που επέβαλαν ένα συγκεκριμένο μοντέλο στη λειτουργία του κράτους, οι οποίοι και συμμετέχουν στη διακυβέρνηση της χώρας, καθώς δεν κυβερνούν μονάχα οι κυβερνητικοί εταίροι

 

Από την παρουσία του Δημ. Πανοζάχου, στην ενημερωτική εκπομπή του Κοσμά Ερυθρόπουλου «ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», στο EURO, στις 06-04-2013”

 

http://www.youtube.com/watch?v=qRDKmbmDMF4&feature=youtu.be

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση