Περιουσιολόγιο και φοροδιαφυγή

__

Πολλές είναι μέχρι σήμερα οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στη χώρα μας. Σχεδόν όλες αυτές οι προσπάθειες, ή δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα ή οδηγούσαν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, την ενίσχυση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας. Όμως, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν πρέπει να είναι μια πρόσκαιρη σημαία για την είσπραξη κάποιων εσόδων από το κράτος, αλλά είναι πρωτίστως παράγοντας κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και ισονομίας.

Για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή στη ρίζα της, πρέπει πρώτα από όλα να εντοπίσουμε τα βαθύτερα κίνητρά της, ξεκινώντας από την απλή παραδοχή ότι ο φοροφυγάς επιδιώκει την αύξηση της περιουσίας του σε βάρος της πολιτείας και σε τελική ανάλυση σε βάρος των συμπολιτών του. Στόχος, λοιπόν, της πολιτικής που θέλει να καταπολεμήσει αποτελεσματικά κάθε φαινόμενο φοροδιαφυγής, πρέπει να είναι η παρεμπόδιση κίνησης χρημάτων, που προέρχονται από φοροκλοπή και στόχο έχουν την αύξηση της περιουσίας. Πιο συγκεκριμένα, η απαγόρευση απόκτησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα του φορολογούμενου, καθώς και η κίνηση «ύποπτων» και «αδιευκρίνιστων» χρηματικών πόσων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Για να μπορέσει όμως η πολιτεία να ελέγξει την περιουσιακή κατάσταση και τον τρόπο απόκτησής της, θα πρέπει επιτέλους η χώρα μας να αποκτήσει περιουσιολόγιο.

Περιουσιολόγιο σημαίνει απόλυτη καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας, ώστε να γνωρίζει το κράτος τι και πώς αποκτήθηκε. Κάθε χρόνο μαζί με τη φορολογική δήλωση ο πολίτης θα πρέπει να δικαιολογεί την οποιαδήποτε μεταβολή της περιουσιακής του κατάστασης με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά του.

Παράλληλα, για να προστατευθεί ο συνεπής φορολογούμενος, πρέπει να καταργηθεί, κάθε εξαίρεση από το «πόθεν έσχες».

Σήμερα, τον Έλληνα πολίτη τον ενδιαφέρει να μειώσει στο ελάχιστο δυνατό τη φορολογία που του επιβάλλεται και όχι να απαντήσει στο ερώτημα για την πηγή απόκτησης των χρημάτων. Άρα, είναι προφανές πως η οποιαδήποτε εξαίρεση από το πόθεν έσχες, έρχεται να προστατεύσει αυτόν που θέλει να φοροδιαφύγει και όχι τον συνεπή φορολογούμενο.

Χωρίς να ξεχνάμε την ανάγκη μείωσης, απλοποίησης, καθώς και δικαιότερης κατανομής της φορολογίας, σήμερα χρειαζόμαστε την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που χτυπούν τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Αυτή είναι υποχρέωση κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και υποχρέωση όλων απέναντι στα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Σήμερα στη Θεσσαλονίκη”

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση