«Να μετατρέψουμε τη γνώση των παιδιών μας σε εξαγώγιμο προϊόν»

Εδώ και δεκαετίες η ελληνική οικογένεια  επενδύει στη μόρφωση των παιδιών της. Η νέα γενιά σήμερα διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα, να ανελιχθεί τόσο επαγγελματικά όσο και κοινωνικά, ωστόσο οι συγκυρίες   έρχονται να σταθούν τροχοπέδη σ’ αυτή την εξέλιξή της. Οι νέοι βρίσκουν ως μόνη διέξοδο, τη φυγή σε χώρες του εξωτερικού. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε να φύγουν από τη χώρα, δεν πρέπει να χαθούν, γιατί αποτελούν το πιο ζωντανό και συνάμα ζωτικό κομμάτι της. Στο δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να τεθούν προς συζήτηση προτάσεις που θα συμβάλλουν άμεσα και ουσιαστικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση και να τη μετατρέψουμε σε εξαγώγιμο προϊόν επενδύοντας στη δημιουργία εγχώριων εταιριών παροχής υπηρεσιών (π.χ. εταιρίες δικηγορικές, ελεγκτικές, υγείας, γεωτεχνικών, μηχανικών κτλ.), που θα παρέχουν υπηρεσίες υψηλής γνώσης και κατάρτισης. Η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων αλλά και της Βόρειας Αφρικής, πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα γιατί πέρα από το ότι βρίσκεται γεωγραφικά στο μέσο, είναι και η περιοχή όπου γίνεται η προσπάθεια με πρωτεργάτη τη Γαλλία για τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, όπου σε αυτήν θα μετέχουν και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής. Σήμερα στην Ελλάδα εισάγουμε τεχνογνωσία σε διάφορους κλάδους τη στιγμή που θα μπορούσαμε να εξάγουμε. H ελληνική πολιτεία μπορεί να προωθήσει-υποστηρίξει τη δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ, όπου με την αναθεώρησή του, θα μπορούσε να επιχορηγηθεί-ενισχυθεί η δημιουργία πολυπρόσωπων εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Για τη  στέγαση των συγκεκριμένων εταιριών μπορούν να δημιουργηθούν «πάρκα εγκατάστασης εταιρειών παροχής υπηρεσιών» πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «Smart Business Center». Παράλληλα, η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε να προωθήσει τη δημιουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης, όπως για παράδειγμα σε καθεστώτα και συστήματα άλλων χωρών (αστικό δίκαιο, φορολογικά καθεστώτα, υποδομές κτλ).

Η τεχνογνωσία των νέων ανθρώπων αποτελεί πλεονέκτημα της χώρας και σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Το όφελος θα είναι διπλό: αύξηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εκκίνηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

*Δημοσιεύθηκε στον ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΤΥΠΟ στις 25/01/12

ADE3SMEYTOS_PAID
 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση