Ευρωπαϊκή Ελλάδα χωρίς πολιτικά κόμματα με ιστορία δεν μπορεί να υπάρξει

H ανάγκη για μία ριζική αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος, οδηγεί μερίδα των ΜΜΕ, αλλά και Ελλήνων πολιτών σε απαξίωση των πολιτικών κομμάτων. Πολλοί ισχυρίζονται ότι η κρίση έχει ρίζες στην παθογένεια του πολιτικού συστήματος αλλά και στα κόμματα. Από αυτά τα πολιτικά σχήματα ωστόσο, οι ισχυροί της Ευρώπης ζητούν τώρα υπογραφές δέσμευσης. Με τους αρχηγούς των κατά τ’ άλλα απαξιωμένων κομμάτων μας, συνδιαλέγονται. Είναι ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι στη Δημοκρατική Ευρώπη τα πολιτικά κόμματα αποτελούν θεσμούς. Αποτελούν έναν από τους πυλώνες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Βεβαίως και στις χώρες αυτές έχουν κάνει λάθη τα κόμματα, δεν απαξιώθηκαν όμως, διότι επικρατεί η λογική που λέει, ότι κάθε κενό εξουσίας καλύπτεται από άλλους, ξεπερνώντας ενίοτε άμεσα ή έμμεσα τα όρια της δημοκρατικής λειτουργίας.

Στην Ελλάδα ορισμένοι δοκησίσοφοι, γνωρίζοντας την οργή και αγανάκτηση του λαού προσπαθούν να στρέψουν το λαό εναντίον του πολιτικού συστήματος, ώστε να εξαρτώνται από αυτούς οι πολιτικοί σχηματισμοί.

Η Ευρωπαϊκή πολιτική ελίτ δείχνει ότι τα κόμματα είναι υπαρκτοί, ζωντανοί οργανισμοί και ως τέτοιοι μπορούν να ανανεώνονται, να βελτιώνονται, να συμπορεύονται.

Ευρωπαϊκή Ελλάδα χωρίς πολιτικά κόμματα με ιστορία, δεν μπορεί να υπάρξει. Ελλάδα με ελπίδα, σημαίνει κόμματα με πολιτική εμπειρία και διάθεση ανανέωσης. Όποιος μπορεί να μετατρέψει τα προβλήματα σε ευκαιρίες και την κρίση σε νέες δυνατότητες ανάπτυξης και προοπτικής, μπορεί να γίνει ο επόμενος πολιτικός ηγέτης, χαρακτηριστικά που διαθέτει ο πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς.

Όποιος λοιπόν θέλει να στηρίξει την πατρίδα, πρέπει να βοηθήσει να βελτιωθούν στη λειτουργία τους τα κόμματα και όχι να στέκεται έξω από αυτά και να επιδιώκει τη διάλυσή τους. Ας μη πετροβολούμε το υπάρχον πολιτικό σύστημα, ας προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε, ας βοηθήσει ο καθένας με τη δύναμη που διαθέτει, να επιλέξει έναν πολιτικό σχηματισμό που θεωρεί ότι έχει τη γνώση και τη βούληση να δουλέψει για τη χώρα, έναν πολιτικό σχηματισμό που θα διατηρήσει τις βασικές αρχές της δημοκρατίας μας.

 

Social Media

fb tw yt fkr

Facebook

Επικοινωνια

press2
Διαφήμιση